מלאים באנרגיה

הקבוצה פועלת ומקדמת מיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת והפקת אנרגיה מרוח ושמש בישראל ומחוץ לה במתווים התואמים את הרגולציה המקומית, אסדרות רשות החשמל ובהתאם למחירי השוק / SPOT.

לקבוצה נגישות מלאה לשוק ההון הכוללת:

  • חוסן פיננסי
  • ניסיון ביזמות בארץ ובחו"ל
  • יכולת גיוס הון מגוונת ויצירתית
  • מגוון מוצרים בשוק האנרגיה

שותף מיטבי למשך כל חיי הפרויקט – מייזום ופיתוח לייצור אנרגיה ותפעול

  • ייזום ופיתוח נכסים
  • מימון וסגירה פיננסית
  • הקמה, EPC מלא ומיומן 
  • הפעלה, O&M למשך כל חיי הפרויקט

לקבוצה יכולת מובנית מבית ליישום פתרונות שונים ומגוונים העושים שימוש בטכנולוגיה העדכנית ביותר, כך מתאפשרת התאמה בין הטכנולוגיות השונות בבחירת הפתרון המוביל והתאמתו לנתוני האתר והדרישות הספציפיות (קרקע, גג, מאגר, סככה, רוח ואגירת אנרגיה).

יכולת עבודה במקביל במספר יזמויות החברה תפתח את הנכס באפקטיביות וביעילות מרבית ותייצר חשמל ואנרגיה בעלות מינימלית, בזמן הקצר ביותר, ובתשואה המקסימלית לתועלת כל הצדדים. שותף מקצועי המלווה את בעל הנכס משלב הפיתוח והתמודדות עם דרישות הרגולציה המשתנות ולאורך כל חיי הפרויקט מראשיתו ועד להפעלתו המוצלחת. ONE STOP SHOP – "אחד מערכת" עובדת, למשך כל חיי הפרויקט.