אינטר פלוס יוצרת ערך מוסף חברתי, קהילתי וסביבתי כחלק מפעילות הליבה שלה

 אינטר פלוס יוצרת ערך מוסף חברתי, קהילתי וסביבתי כחלק מפעילות הליבה שלה. אינטר פלוס מייחסת חשיבות רבה להטמעת המחויבות החברתית והסביבתית שלה בכל רבדי העשייה, תוך שילוב סינרגטי עם ביצוע מקצועי בתחומי המומחיות והקפדה על מנהל תקין ואתיקה. אינטר מאמינה כי הגשמת מטרת העל להשאת רווחים, תלויה, בין היתר, בקידום האחריות החברתית ומודדת את הצלחתה גם בתועלת חברתית וסביבתית.

  1. המשאב האנושי - בראש ובראשונה מעמידה החברה את עובדיה בראש מדיניות האחריות, תוך הבנה כי המשאב האנושי בחברה, התרבות הארגונית, מומחיות הצוותים ואיכות השירות הם המייחדים את אינטר בשוק והם המפתח לצמיחתה. מאז הקמתה ידועה החברה בהקפדה יתרה בנושא הבטיחות, תוך מתן דגש על שימוש בציוד הבטיחות המודרני ביותר, ביצוע הדרכות רציפות ובקרה צמודה בכל פרויקט ובכל אתר בו היא פועלת. החברה אחראית לרווחת עובדיה ולקידום ייצוג בעלי מוגבלויות ואוכלוסיות מוחלשות בקרב המועסקים בה. אינטר מעודדת את עובדיה לקחת חלק בפעילות חברתית כחלק מיעדיהם האישיים של מנהליה ועובדיה. לאור הביקוש הגדול להצטרך לשורותיה, תהליכי המיון לעבודה מורכבים ומאפשרים בחירת המועמדים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר להצלחה לאורך שנים, וזאת תוך תמיכה בתעסוקה בפריפריה. החברה מקפידה להעדיף ספקים וקבלני משנה בעלי ערכים דומים אשר נושאים באחריות בלתי מתפשרת לבטיחות ורווחת מועסקיהם.
  2. פעילות ישירה כחלק מליבת העשייה – קיימות, אנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית, אגירת אנרגיה וטעינת כלי רכב חשמליים. החברה פועלת שנים רבות בתחום האנרגיות המתחדשות כחלק מהמאבק הבינלאומי לצמצום פליטות גזי חממה ולצמצום השימוש בדלקים פוסיליים, וזאת בין היתר במתן עדיפות לביצוע עבודות בפרויקטים סולאריים. החברה מקפידה לבצע את העבודות תוך שימוש בחומרים ברמה גבוהה ובעלי טביעת רגל אקולוגית קטנה ככל האפשר; תוך מתן העדפה לתוצרת מקומית. בתחילת העשור הקודם בחרה החברה להתמחות גם בביצוע עבודות ושירותים בתחום המערכות האלקטרו-מכניות תוך העדפת פרויקטים המקדמים התייעלות אנרגטית ושימוש מופחת באנרגיה, בניה ירוקה והכוונת לקוחותיה לבחירה בהתקנת ציוד הממקסם יחדיו יעילות מסחרית והתייעלות אנרגטית כערך מוסף. החברה מקדמת את פעילותה בתחום אגירת האנרגיה וטעינת כלי רכב חשמליים, תוך הבנה שביצוע פרויקטים בעלי השפעה סביבתית חיובית יתרמו הן לקהילה ולחברה והן לתוצאות העסקיות שלה.
  3. פעילות עקיפה באמצעות סיוע לארגונים חברתיים במגזר השלישי שלא כחלק מפעילות הליבה בתחום האחריות החברתית שלה, במשך שנים ארוכות סייעה החברה (לרבות במתן תרומות) לעמותות ומרכזים חברתיים, בין היתר, כדלקמן: אקי"ם; עמותה לילדים בסיכון; מוסדות חסדי מנחם (בית התבשיל); עזר מציון; המאגר הלאומי לתורמי מח עצם; מרכז הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית; להיות שם - עמותת אוטיסטים בדרך לעצמאות; העסקת עובדים דרך מע"ש; יד עזר לחבר; סיוע לניצולי שואה נזקקים.

אינטר פלוס ממשיכה לקחת אחריות מוגברת כל העת ועומלת לקידום התחום כחלק מתוכניות העבודה השנתיות שלה.