הקבוצה לוקחת חלק בפרויקטים לייצור חשמל מסוגים שונים כ- EPC (כדוגמת תחנות כח מונעות גז או רוח ושדות פוטו וולטאיים) ואף בייזום פרויקטים. במסגרת שירות זה, מעניקה הקבוצה יכולות מקצועיות הן בתחום עבודות ההקמה של התחנה, והן בחיבור התחנה לרשת החשמל. במסגרת פרויקטים מסוג זה, הקבוצה אחראית על הקמתו של המתקן ומתחייבת לביצועיו. החברה מציעה ללקוחותיה ביצוע פרויקטים של אגירת אנרגיה הן כחלק מפרויקטים המשלבים ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת והן כפרויקטים העומדים בפני עצמם לצרכים שונים של יצרני חשמל וצרכנים. החברה צברה ידע, ניסיון וביססה קשרים עם ספקים מובילים בשרשרת הערך בתחום ומסוגלת להשיא ערך ללקוח בהתאם למאפייני הצריכה הייחודיים שלו