אינטר דוח רבעון ראשון 2023
דו"ח פומבי לשנת 2022 לפי חוק שכר שווה לעובדת ועובד