אנרגיה זה המקצוע שלנו - ONE STOP SHOP

 בשנת 2020 הצטרפה OSEG בשליטת ניסן כספי לגרעין השליטה של החברה. באותה השנה מונה ג'רי שנירר כמנכ"ל ומשם יצאנו לדרך חדשה – אינטר פלוס, מחשמל לאנרגיה.