1973

הקמת החברה בניהולם של אריה קורוטקין ואלי כהן

1975

הצטרפות יוסי ועודד הומל לחברה

1980

הקמת מלתא מעגלים מודפסים

1995

הנפקת מלתא אינטר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

1998

פתיחת המפעל החדש בציפורית

2006

כניסת קרן FITE בניהול ישי דוידי כשותף

2007

הקמה ופיתוח של תחום החשמל

2010

מכירת מעגלי מלתא לפי.סי.בי, התמקדות בחשמל

2012

מכירת מניות ויציאת קרן FITE

2013

הקמת אינטר מערכות (כיום INTER ME) על בסיס רכישת פעילות בתחום המערכות המשולבות מדלקיה ורכישת אינטר בניה

2020

הצטרפות OSEG בשליטת ניסן כספי לגרעין השליטה של החברה

2020

מינוי ג'רי שנירר כמנכ"ל ויציאה לדרך חדשה – אינטר פלוס, מחשמל לאנרגיה