מיקוםתמנע
לקוחשיכון ובינוי
ענפים שבוצעוחשמל + סולארי