מיקוםכפר אוריה
לקוחמקורות
ענפים שבוצעוחשמל, תחמ"ש
ביצוע2014-2015