מיקוםקרית גת
לקוחסימנס
ענפים שבוצעוחשמל, תחנת כח
ביצוע2018-2019