מיקוםגבון
לקוחטלמניע
ענפים שבוצעוחשמל, תחנת כח
ביצוע2012