מיקוםבאר טוביה
לקוחסימנס
ענפים שבוצעוחשמל, תחנת כח
ביצוע2019-2020