מיקוםתל צפית
לקוחמנרב פלדה / אלסטום צרפת
חברה מבצעת מונוטק