מיקוםבורקינה פאסו
לקוחטלמניע
ענפים שבוצעוחשמל, תחנת כח
ביצוע2014-2015