מיקוםבאר טוביה
לקוחסימנס
ענפים שבוצעוחשמל, תחמ"ש
ביצוע2019-2020