מיקוםחדרה
לקוחסרידום
ענפים שבוצעוחשמל, תחמ"ש
ביצוע2017-2018