מיקוםנבטים
לקוחביאלקטריק
ענפים שבוצעוחשמל, תחמ"ש
ביצוע2015-2016