מיקוםחלוציות
לקוחביאלקטריק
ענפים שבוצעוחשמל, תחמ"ש
ביצוע2014-2015