מיקוםלוד
לקוחרכבת ישראל
ענפים שבוצעוחשמל, תחמ"ש
ביצוע2018-2019