מיקוםצאלים
לקוחביאלקטריק
ענפים שבוצעוחשמל, בינוי, תחמ"ש
ביצוע2017-2018