מיקוםפורט ג'נטיל, גבון
לקוחטלמניע
ענפים שבוצעוחשמל - התקנת תחמ"ש ועב' חשמל בתחנה
ביצוע2013-2014