מיקוםשגב שלום
לקוחעוף עוז
ענפים שבוצעוחשמל, מפעלי מזון
ביצוע2015-2017