מפעל נייר חדרה

מיקוםחדרה
לקוחאו.פי.סי חדרה
ענפים שבוצעוהתקנת מוני קיטור ומכשור
ביצועבביצוע
חברה מבצעת Inter E EPC