מיקוםתל אביב
לקוחרום גבס
ענפים שבוצעוחשמל, אינסטלציה
ביצוע2015-2018
חברה מבצעת Inter ME