מפעל פניציה

מיקוםירוחם
לקוחאו.פי.סי אנרגיה
ענפים שבוצעוהקמת ת.כ. גז 5MW
ביצועבביצוע
חברה מבצעת Inter E EPC