מפעל עלבד משואות יצחק

מיקוםקיבוץ משואות יצחק
לקוחאו.פי.סי אנרגיה
ענפים שבוצעוהקמת ת.כ. גז 4MW
ביצועבביצוע
חברה מבצעת Inter E EPC