מפעל עוף עוז

מיקוםשגב שלום
לקוחסופרגז
ענפים שבוצעוהקמת ת.כ. גז 5MW
ביצועבביצוע
חברה מבצעת Inter E EPC