מפעל המ-לט

מיקוםציפורית
לקוחאו.פי.סי אנרגיה
ענפים שבוצעוהקמת ת.כ. גז 2.5MW
ביצועבביצוע
חברה מבצעת Inter E EPC