מיקוםהרצליה
לקוחאיסתא מלונות
ענפים שבוצעוחשמל, מיזוג אויר, אינסט'
ביצוע2014-2017
חברה מבצעת Inter ME