מיקוםקיבוץ החותרים
לקוחקיבוץ החותרים
חברה מבצעת מונוטק