מיקוםאלון תבור
לקוחתנובה
ענפים שבוצעוחשמל, מפעלי מזון