מיקוםראש העין
לקוחאינטר מערכות
ענפים שבוצעועמדות טעינה לכלי רכב בחניון
ביצוע2020
חברה מבצעת Inter EV