מפעל קרלסברג

מיקוםאשקלון
לקוחסופרגז
ענפים שבוצעוהקמת ת.כ. גז 4MW ו-2.2 טון קיטור
ביצועבביצוע
חברה מבצעת Inter E EPC