מיקוםמזכרת בתיה
לקוחשירותי בריאות כללית
ענפים שבוצעוקבלנות ראשית: יסודות עד מפתח, בניה ירוקה
חברה מבצעת Inter B בניה